Σχετικά με εμάς

Η εταιρία PK Tax Management έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μαζί με το δίκτυο των εξειδικευμένων συνεργατών της, προσφέρει υψηλού επιπέδου λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα πλαίσια της λογιστικής παρακολούθησης και της φορολογικής νομοθεσίας αποτέλεσε το γνώμονά μας, να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που θα σας οδηγήσουν να αφιερώσετε τον χρόνο σας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο.
Οι λογιστικές και φορολογικές μας υπηρεσίες παρέχονται σε όλες τις μορφές εταιριών: Ατομικές Εταιρίες, Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε), Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε), Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (Α.Μ.Κ.Ε).
Ανταγωνιστικές αμοιβές.

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.

Συστάσεις, Μεταβολές, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ.  και Επιμελητήρια).

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική Ανάπτυξης της επιχείρησης.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Συνεχής ενημέρωση κερδοφορίας της επιχείρησης.

Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

Τεχνική μείωσης του κόστους λειτουργίας σας

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων .Παροχή φορολογικών συμβουλών.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ληξιπρόθεσμα χρέη και ρυθμίσεις οφειλών.

Υπηρεσίες σύνταξης δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες σε όλο το πλέγμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας (Airbnb).Πραγματοποιούμε  όλες τις διαδικασίες, ώστε η ανάρτηση  του ακίνητου  σας, στις ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb,Booking) να εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (Airbnb) ανά μισθωτή.

Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής των απαραίτητων στοιχείων (δικαιούχοι εισοδήματος,ποσοστά κατοχής ακινήτου,ορισμός διαχειριστή ακινήτου), για την παραλαβή του μοναδικού αριθμού μητρώου του  ακινήτου, που απαιτείται για την αναγραφή του στις ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb,Booking).

Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Παροχή συμβουλών για την κείμενη φορολογική νομοθεσία της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Παλαιών Πατρών Γερμανού 7,

Πλ. Κλαυθμώνος, 10561, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(+30) 210 321 0081

(+30) 693 681 3215

EMAIL

info@pktax.gr

    espa-banner-icon